Dorim să furnizăm case confortabile, eficiente energetic şi ecologice chiar şi persoanelor aflate în situaţii dezavantajate. Acesta este motivul pentru care în 2009 a fost creată Fundaţia Saint-Gobain Initiatives. Funcţionarea sa se bazează pe participarea activă a angajaţilor din Grupul nostru. Aceştia depun proiecte şi, în cazul în care proiectul este selectat, devin sponsorii (patronii) acestuia.

Fundaţia Saint-Gobain Initiatives sprijină proiecte în trei domenii:

  • integrarea tinerilor prin muncă în sectorul locuinţelor,
  • construirea, reamenajarea sau renovarea de locuinţe sociale pentru scopuri de interes general şi,
  • eficienţa energetică şi protecţia mediului în ceea ce priveşte locuinţele sociale.
  • Proiectul trebuie să fie susţinut de organizaţii non-profit, inclusiv asociaţii de locuinţe, ONG-uri şi fundaţii. Fezabilitatea tehnică a proiectului este evaluată de către experţii grupului.

* definirea locuinţelor sociale